Crne rupe u SvemiruCrne rupe su jako kompleksna svemirska tijela koja su nekada bila masivne zvijezde koje su propale zbog svoje vlastite gravitacije. Crne rupe je veoma teško vidjeti. Da nije efekata koje crne rupe prave u svojoj okolini, ne bi bilo moguce detektirati ih. Crna rupa ima snažnu gravitaciju koja uvlači u rupu sve što joj se nađe u blizini. Znanstvenici danas vjeruju da neke galaksije imaju goleme crne rupe u svojim centrima koje oslobađaju ogromne količine energije koje utječu na galksiju.


Gorivo za rad crnih rupa, znanstvenici vjeruju, su zarobljeni plinovi, zvijezde i prašina koji su uvučeni u rupu. Plin koji je uvučen u rupu vrti se u krug. Koristeći spekrtroskope, znanstvenici imaju mogućnost da mjere brzinu plina koji se vrti oko ulaza u rupu. Brzina kojom se plin vrti smatra se potpisom tj. odlikom svake crne rupe. Znajući brzinu plina, znanstvenici mogu izračunati masu crne rupe.


Za neke od crnih rupa izračunato je da imaju masu jednaku masi 3 milijardi naših Sunca! Još efektivniji način proučavanja crnih rupa je proučavanje X-zraka koje zrači crna rupa. X-zrake imaju mogućnost da se probijaju mnogo bolje kroz plin i prašinu nego optička svjetlost. Sa svim ovim načinima proučavanja znanstvenici imaju mogućnosta da objasne veze crnih rupa sa moćnim svemirskim događajima koji do sada nisu objašnjeni..